Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Kino Lumbardhi
Remzi Ademaj nr 4
20000 Prizren

E-MAIL
info@rrok-pz.net

TEL
029 222 131

OJQ “Durmish Aslano”

Durmish Aslano është njëra ndër organizatat më të vjetra të shoqërisë civile në Prizren. E themeluar në vitin 1979, ndërsa e riregjistruar sipas ligjeve në fuqi për asociim të lirë të qytetarëve me 4 Maj 2001, Durmish Aslano denjësisht përfaqëson komunitetin rom të Prizrenit dhe më gjërë. Misioni i organizatës është Ruajtja dhe promovimi i trashegimisë kulturore dhe shpirtërore rome, në funksion të ndërtimit të së ardhmës së përbashkët me të gjitha etnitë në Kosovën tolerante dhe demokratike. Fushat e intervenimit të Durmish Aslano janë kultura, edukimi dhe mediat

Kontaktet:
durmishaslano69@yahoo.com,
+37744301561,
Kadri Nesho Nr. 64 – Prizren